Sunday, 4 January 2015

konfigurasi


Aku yang dipengaruhi ambiguiti rasa beberapa ketika.

Tidak mahu terus ditakhluki.

Aku percaya kurnia yang Satu.

Bukan bersahaja.

Bukan tercela.

Mendidik aku merentas gelora.

Melalui titian hikmah.
Tidak guna lagi aku membisu.

Tanpa titisan aksara atas hamparan putih.

Bukan lagi angan-angan.

Bukan lagi ucap sifar.
Konfigurasi aksara 2015,

Bermula.